Undervisning/Quiz Om Historiske Hotspots Oversigtskort
 
 

8. Ren sprit i litervis (Kanalen – Skibbrogade)

Fra heftig  alkoholkultur til afholdsbevægelse

Vi står her med et kig over til spritfabrikken, som den har set ud siden 1931, hvor den blev indviet af Statsminister Thorvald Stauning. Den var kulminationen på det værk som Isidor Henius og Harald Jensen påbegyndte. Her på fabrikken blev man hurtigt i stand til at producere 2 millioner liter ren sprit om året.
Brændevinen var den billigste alkohol, man kunne købe, og derfor den der blev drukket blandt arbejdere. I 1880erne var det ikke ualmindeligt, at en arbejder drak en flaske snaps om dagen. Så stort et alkoholforbrug var naturligvis problematisk.
I 1879 stiftedes Danmarks første afholdsforening i Vejle. Inden længe havde den 200.000 medlemmer. Fra Nordjylland blev journalist Lars Larsen-Ledet fra Løkken en markant stemme for et forbud mod alkohol. Statsminister Stauning var imod et sådant forbud. Alkohol og retten til at drikke var så indgroet en kultur i arbejderklassen, at man ikke kunne forbyde det. Dette på trods af, at alkoholismen havde en stærk social slagside. Det var jo ikke det bedre borgerskab, som ikke var i stand til at købe mad, fordi man havde drukket lønnen op.
På trods af modstanden mod et forbud mod alkohol kommer det dog i 1917 til en markant afgiftsforhøjelse på alkohol. En flaske brændevin går fra at koste en krone til elleve kroner. Det er tankevækkende at samme år falder antallet af hospitalsindlæggelser til det halve.
Vi møder i filmen en mor der ikke er i stand til at tage sig af sit barn på grund af drukkenskab. Barnet er anbragt på fattiggården eller et af de mange mere eller mindre private børneasyler som opstod som følge af den sociale nød.

 

Hent PDF

Hent mere information her (PDF-fil)