Undervisning/Quiz Om Historiske Hotspots Oversigtskort
 
 

7. Jernbanebroen (Mellem broerne)

Udenlandsk ekspertise flytter grænsen for hvor dybt under vand man kan bygge. Det kostede menneskeliv.

Den 18. september i 1869 blev jernbanen mellem Randers og Aalborg indviet. To år efter kunne man indvie jernbanen mellem Nørre Sundby og Frederikshavn. Nu manglede man blot, at få de to landsdele Himmerland og Vendsyssel forbundet med jernbane-nettet. Ideen om at bygge en jernbanebro lå ligefor. Men undersøgelser af bundforholdene i Limfjorden viste, at det ikke ville blive så ligetil. Der var nemlig på bunden af fjorden et meget tykt lag dynd, som gjorde at man ville skulle have bropiller ned i en dybde, man ikke havde prøvet noget sted i verden før.
Der blev nedsat en kommission, som beskrev nogle krav til en eventuel jernbanebro over Limfjorden. Den 1. januar 1872 var der i alt indkommet 33 forslag fra Storbritannien, Frankrig, Norge og Danmark. Af alle disse forslag var der kun et som kommissionen anså for brugbart. Med i overvejelserne indgik også, at det skulle være et entreprenørfirma, som var stort nok til at løfte opgaven.
Det eneste brugbare forslag kom fra et fransk selskab. Efter at have stillet nogle flere krav og tilpasset projektet blev det sat i gang. En uhyre krævende proces gik i gang. Der blev hentet håndværkere og sagkundskab til fra udlandet. Mange af arbejderne kom fra Frankrig og Italien. For at kunne bygge bropillerne så dybt som nødvendigt var man f.eks. nødt til at lave en slags trykkammer.

 

Hent PDF

Hent mere information her (PDF-fil)