Undervisning/Quiz Om Historiske Hotspots Oversigtskort
 
 

5. Danmarks mest sundhedsfarlige by (Aalborg Helligåndskloster)

Drikkevand med selvdøde dyr og koleraepidemi

Det var livsfarligt at drikke vandet i Aalborg. Det meste drikkevand var å-vand, som blev hentet fra de samme åer, hvor folk også tømte deres natpotter og smed selvdøde dyr i. Faktisk var Aalborg den mest sundhedsfarlige by at leve i.
Vi står her ved det springvand, som oprindeligt har stået på Nytorv, der hvor Mc Donalds ligger i dag. Vi ved med sikkerhed, at det har stået der i 1872 og måske også tidligere. I 1837 etablerede man en ny vandledning fra Blegkilde ind til Aalborg. Målet var at højne drikkevandskvaliteten. Men der var langt igen.
Stiftslæge Carl Ludvig Speyer kom til Aalborg i 1842 og gik straks i gang med at påtale de dårlige forhold. Han fik indført et forbud mod at anlægge stalde og svinestier ud til åerne og man måtte heller ikke lade husenes kloaker løbe ud i åerne.
Forbuddet hjalp ikke stort. Derfor foreslog han, at man omdannede åerne til egentlige kloaker og undlod at hente drikkevand fra åerne. I stedet skulle man så sikre tilførslen af rent drikkevand fra oplandet gennem rør.
Men der skete ikke meget. I 1851 skrev han så en forudsigelse i en indberetning som han sendte til København. Han skrev, at Aalborg var en meget usund by, hvor kolera og andre epidemier let ville kunne sprede sig.

 

Hent PDF

Hent mere information her (PDF-fil)