Undervisning/Quiz Om Historiske Hotspots Oversigtskort
 
 

Gråbrødreklosteret

Herrens gøglere, overvejelser om at gøre klosteret til et slot og en brutal nedlukning. Velkommen til Gråbrødreklosteret.

I 1232 kom de første gråbrødre på deres bare ben vandrende fra Tyskland til Danmark, hvor de i Ribe grundlagde det første kloster på dansk jord. De var en del af den hastigt voksende franciskanerorden, stiftet i 1223 af den hellige Frans af Assisi i Italien. Munkene prædikede om at leve, som Kristus havde gjort det, i Gudstro og fattigdom. De levede primært af gaver og tiggeri og kaldes derfor tiggermunke. Tilnavnet gråbrødre fik de efter farven på deres kutter. 

I klosterkirkerne forkyndte gråbrødrene budskabet om et liv i ydmyg Gudstro, men lige så ofte prædikede de på gader og torve, hvor deres ord kunne nå ud til et endnu større publikum. Munkene talte til folk på deres eget sprog og på en ligefrem måde, som alle kunne forstå. I forkyndelsen benyttede de sig af evangelierne, men i udstrakt grad også af helgenlegender, og tit anvendte de farvestrålende helgenfigurer for på den måde at fange tilskuernes interesse. Faktisk kaldte gråbrødrene sig selv for ’Herrens gøglere’.

Lensmanden på det daværende Aalborghus, Axel Gøye, smed som konsekvens af reformationen gråbrødrene ud af deres eget kloster. Samme herre lukkede også byens Helligaandskloster, og ved påsketid i 1530 overførte han de syge og fattige herfra til det tidligere gråbrødrekloster. I 1533 blev de imidlertid flyttet tilbage igen. Gråbrødrenes kloster var åbenbart i en så god stand, at kongen en tid overvejede at indrette det til slot. Som bekendt blev de planer ikke realiseret, og man valgte i stedet at opføre Aalborghus Slot.

I dag er der indrettet museum, hvor Gråbrødreklosteret tidligere lå. Tag elevatoren ned i museet – det er bestemt pengene værd!

Hent PDF

Hent mere information her (PDF-fil)